K J Somaiya Medical College and Research Centre
Contact us

Dean

Dr. Varsha Phadke

K. J. SOMAIYA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL  AND RESEARCH CENTRE, MUMBAI
 

Address : Somaiya Ayurvihar Complex, Eastern Express Highway, Sion(East), Mumbai- 400 022.

Phone : Off: 022-50954700       

E-mail : College: somaiyamedical@somaiya.edu

                Dean :  dean.medical@somaiya.edu